Adwokat Chorzów

Sprawy karne

Sprawy karne
Kontakt
40-061 Katowice
ul. Andrzeja 29/4

tel.:881 72 82 82
email.:info@koronowski.net
W ramach specjalizacji z zakresu prawa karnego kancelaria zapewnia pomoc prawną na każdym etapie postępowań karnych, karno-skarbowych i wykonawczych. W szczególności poprzez:

 

 

  • obronę oskarżonego przed sądami we wszystkich instancjach

  • reprezentację podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i innymi organami ścigania

  • obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia

  • reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym

  • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji, kasacji i prywatnych aktów oskarżenia

 

Kancelaria zapewnia również pomoc pokrzywdzonym reprezentując ich w toku całego postępowania karnego. Zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i przed sądem.